( BICICLETES I EQUIPACIONS )
Recorrem el temps mitjan├žant les bicicletes i equipacions oficials d'en Ot Pi a les principals competicions, uns documents plens de nostalgia pels seguidors incondicionals de biketrial.